Положення про куратора академічної групи студентів у Кам’янець-Подільському університеті імені Івана Огієнка

Публічна інформація

 

Протидія дискримінації, утискам, сексуальним домаганням