Конституція України (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141)

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 37-38, ст.2004) (зі змінами)

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/stru

Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради, 2017, № 38-39, ст.380)

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про запобігання корупції»

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 10, ст.60) (із змінами)

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1972-12

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131)

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Сімейний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135)

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15

Інструкція щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1341-14

Положення про спортивний клуб К-ПНУ

Положення про соціально-психологічну службу

Звіт про організацію виховної роботи у 2018-2019 н.р.

Концепція виховної роботи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

План заходів з реалізації концепції виховної роботи в Кам’янець-Подільському університеті імені Івана Огієнка на 2019-2022 рр.

Положення про куратора академічної групи студентів у Кам’янець-Подільському університеті імені Івана Огієнка