Закон України “Про вищу освіту”,

режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18;

Закон України “Про освіту”,

режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19;

Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини,

режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004;

Конституція України,

режм доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80;

Закон України “Про безоплатну правову допомогу”,

режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17;

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”,

режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-19;

Закон України “Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами”,

режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8-2012-%D0%BF;

Закон України “Про затвердження Порядку інформування центрів”,

режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF;

Запобігання корупції у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка