Студентський клуб

Студентський клуб є структурним підрозділом відділу навчально-виховної роботи і гуманістаної освіти. у своїй роботі керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про засади державної мовної політики”, Стратегією розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність у галузі освіти, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами та розпорядженнями ректора Університету, Положенням про студентський клуб.

Основними завданнями студентського клубу є:

  • створення сприятливих умов для культурного розвитку студентів, формування у них естетичних смаків та задоволення їх культурних потреб;
  • вдосконалення форм культурного виховання, розширення культурних послуг і охоплення культурно-мистецькими заходами широкого кола студентів та працівників університету;
  • розвиток аматорської художньої творчості серед студентів, залучення студентської молоді до цінностей вітчизняної та світової культури;
  • задоволення культурних потреб студентів;
  • зміцнення зв’язків із всеукраїнськими та міськими молодіжними громадськими організаціями;
  • сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу;
  • розвиток і вдосконалення у студентства навичок роботи в керівних органах;
  • моніторинг громадської думки.